RÄTTSOMRÅDEN

Specialist inom ett flertal områden samt samarbetar med andra advokatkontor i Spanien

Spansk Advokat registrerad i Sveriges advokatsamfund samt medlem av Spaniens advokatsamfund med 18 års yrkeserfarenhet.

Jag ger mina klienter en fullständig juridisk service (fullmakter, spanskt NIE-nummer, gåvobrev, avtal m.m.). Tack vare min erfarenhet kan jag svara på dina frågor utifrån ett lämpligt perspektiv.

ADMINISTRATIV RÄTT

Kontakt med offentlig förvaltning i Spanien och validering av utländsk utbildning.

CIVILRÄTT

Utarbetande av kontrakt och rättsliga förfaranden samt betalningsförelägganden.

FASTIGHETSRÄTT

Medföljande och juridisk rådgivning i alla förfaranden samt hyresfrågor.

FAMILJERÄTT

Erkännande av äktenskap, separationer. Tillämpning av internationell lagstiftning.

ARVSRÄTT OCH TESTAMENTEN

Utarbetande av kontrakt, rättsliga förfaranden samt donationer utan att behöva resa till Spanien.

HANDELS- OCH FÖRETAGSRÄTT

Skapande av företag, finansieringsformer, stöd och subventioner. Internationell handel.

STRAFFRÄTT

Förfaranden för könsrelaterat våld. Samarbete med utmärkta straffrättsadvokater i Spanien.

EFTERLEVNADSKONTROLL

Implementering av regeluppfyllande program i samarbete med www.rcabogados.es.

FÖRSÄKRINGAR

Försvar av dina intressen vid tvist med försäkringsbolag.